Sretan WORLD LISTENING DAY! Ostvarite 20% POPUSTA na sve THOMASTIK-INFELD žice. Šifra: “LISTENING24”

Politika privatnosti

Politika zaštite privatnosti
 

Jako nam je drago što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka prioritet je za upravu poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. Korištenje internetskih stranica poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. moguće je bez navođenja osobnih podataka. Međutim, ako ispitanik želi koristiti posebne usluge našeg poduzeća putem naših internetskih stranica, obrada osobnih podataka može postati nužna. Ako je obrada osobnih podataka nužna i ne postoji zakonska osnova za obradu, tad obično tražimo privolu od ispitanika.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, e-adresa ili broj telefona ispitanika, uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s propisima o zaštiti podataka specifičnima za zemlju koji se primjenjuju na poduzeće Thomastik-Infeld d. o. o. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi obavijestiti opću javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici se putem ove izjave o zaštiti podataka obavještavaju o njihovim pravima.

Kao voditelj obrade podataka, poduzeće Thomastik-Infeld d. o. o. provelo je mnoge tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčilo potpunu zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ovih internetskih stranica. Međutim, prijenosi podataka putem interneta u načelu mogu imati sigurnosne propuste, stoga apsolutna zaštita nije zajamčena. Zbog toga nam svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke i na druge načine, npr. telefonom.

1. Definicije
Izjava o zaštiti podataka poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. temelji se na pojmovima koje je europski zakonodavac upotrijebio pri donošenju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba biti čitljiva i razumljiva općoj javnosti te našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, objasnit ćemo pojmove koji se u njoj upotrebljavaju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka upotrebljavamo, među ostalim, sljedeće pojmove:
a) Osobni podatci
Osobni podatci svi su podatci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
b) Ispitanik
Ispitanik je svaki pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi i čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.
c) Obrada
Obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
d) Ograničavanje obrade
Ograničavanje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
e) Izrada profila
Izrada profila svaki je oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.
f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podatci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podatci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu
Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu fizička je ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.
h)Izvršitelj obrade
Izvršitelj obrade fizička je ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke uime voditelja obrade.
i) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podatci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.
j) Treća strana
Treća strana fizička je ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.
k) Privola
Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

2. Ime i adresa voditelja obrade
Voditelj obrade podataka za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka primjenjivih u državama članicama Europske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka jest:
Thomastik-Infeld d. o. o.
Žerjavinec (Grad Zagreb), Omladinska 21
10 360 Sesvete,
Hrvatska
Broj telefona: +385 (91) 5008404
E-adresa: [email protected]
Internetska stranica: http://www.thomastik-infeld.com/
I
Thomastik-Infeld GmbH
Diehlgasse 27
1050 Wien
Österreich
Broj telefona: +43-1-545 12 62
E-adresa: [email protected]
Internetska stranica: http://www.thomastik-infeld.com/

3. Kolačići
Internetske stranice poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. upotrebljavaju kolačiće. Kolačići su tekstne datoteke koje se pohranjuju u računalnom sustavu putem internetskog preglednika.
Mnoge internetske stranice i serveri upotrebljavaju kolačiće. Mnogi kolačići sadržavaju takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza putem kojeg se internetske stranice i serveri mogu pridružiti posebnom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i serverima da razlikuju pojedinačni preglednik ispitanika od drugih internetskih preglednika koji sadržavaju druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-ja kolačića.
Upotrebom kolačića Thomastik-Infeld d. o. o. može korisnicima ovih internetskih stranica pružiti usluge prilagođene korisniku što ne bi bilo moguće bez upotrebe kolačića.
Pomoću kolačića informacije i ponude na našim internetskim stranicama mogu se optimizirati tako da se prilagode korisnicima. Kolačići nam omogućuju, kako je prethodno navedeno, da prepoznamo korisnike naših internetskih stranica. Svrha tog prepoznavanja jest omogućiti korisnicima lakše korištenje naših internetskih stranica. Korisnik internetskih stranica koji se koristi kolačićima ne mora, primjerice, unositi podatke za pristup pri svakom pristupanju stranici jer taj zadatak obavlja internetska stranica, a kolačići se pohranjuju u računalnom sustavu korisnika. Još je jedan primjer kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.
Ispitanik može u svakom trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naših internetskih stranica odabirom odgovarajućih postavki internetskog preglednika kojim se koristi i tako može trajno odbiti postavljanje kolačića. Osim toga, već postavljeni kolačići mogu se u svakom trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u internetskom pregledniku kojim se koristi, možda neće moći koristiti sve funkcije naših internetskih stranica. 

 

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija
  Internetske stranice poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. prikupljaju niz općih podataka i informacija kad im pristupe ispitanik ili automatizirani sustav. Ti se opći podatci i informacije pohranjuju u datotekama zapisnika servera. Prikupljati se mogu podatci o: (1) vrstama i verzijama preglednika; (2) operacijskom sustavu kojim se koristi pristupni sustav; (3) internetskoj stranici s koje pristupni sustav pristupa našim stranicama (tzv. preporuka, engl. referrer); (4) podstranicama; (5) datumu i vremenu pristupa internetskoj stranici; (6) adresi internetskog protokola (IP adresa); (7) pružatelju internetskih usluga pristupnog sustava i (8) ostali slični podatci i informacije koje se mogu upotrijebiti u slučaju napada na naše informacijske sustave.
  Prilikom upotrebe tih općih podataka i informacija poduzeće Thomastik-Infeld d. o. o. ne donosi zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, te su informacija potrebne za: (1) ispravan prikaz sadržaja naših internetskih stranica; (2) optimizaciju sadržaja naših internetskih stranica i njihovo oglašavanje; (3) osiguranje dugoročne održivosti naših informacijskih sustava i tehnologije internetskih stranica i (4) pružanje tijelima za provedbu zakona informacija potrebnih za kazneni progon u slučaju kibernapada. Stoga Thomastik-Infeld d. o. o. anonimno prikupljene podatke i informacije analizira statistički, s ciljem poboljšanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguranja optimalne razine zaštite za osobne podatke koje obrađujemo. Anonimni podatci datoteka zapisnika servera pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje pruži ispitanik.5. Mogućnost kontaktiranja putem internetske stranice
  Internetske stranice poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. sadržavaju informacije koje omogućuju brzo stupanje u kontakt s našim poduzećem elektroničkim putem te izravnu komunikaciju s nama, uključujući i opću adresu takozvane elektroničke pošte (e-adresa). Ako ispitanik kontaktira s voditeljem obrade putem elektroničke pošte ili obrasca za kontakt, osobni podatci koje ispitanik prenese automatski se pohranjuju. Takvi osobni podatci koje ispitanik dobrovoljno prenese voditelju obrade pohranjuju se za potrebe obrade ili kontaktiranja s ispitanikom. Ti se osobni podatci ne prenose trećim stranama.6. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
  Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo na razdoblje potrebno za ostvarenje svrhe pohrane ili onoliko dugo koliko to dopuštaju europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima podliježe voditelj obrade.
  Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako razdoblje pohrane koje određuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac istekne, osobni se podatci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim uvjetima.7. Prava ispitanika
  a) Pravo na potvrdu
  Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, od voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podatci koji se odnose na njega. Ako ispitanik odluči iskoristiti pravo na potvrdu, u svakom trenutku može kontaktirati sa zaposlenikom voditelja obrade.
  b) Pravo na pristup
  Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, od voditelja obrade u svakom trenutku bez naknade dobiti informacije o svojim osobnim podatcima koji se pohranjuju i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i uredbe ispitaniku jamče pristup informacijama o sljedećem: 
 • svrsi obrade  
 • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ  
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama  
 • ako je to moguće, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, o kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja  
 • postojanju prava da od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu  
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu  
 • ako se osobni podatci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru  
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22., stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.  

Nadalje, ispitanik ima pravo biti informiran o tome prenose li se osobni podatci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos.
Ako ispitanik želi iskoristiti pravo pristupa, u svakom trenutku može kontaktirati sa zaposlenikom voditelja obrade.
c) Pravo na ispravak
Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim davanjem dodatne izjave.
Ako ispitanik želi ostvariti pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati sa zaposlenikom voditelja obrade.
d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta i obrada nije nužna:  

 • Osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.  
 • Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6., stavkom 1., točkom (a) ili člankom 9., stavkom 2., točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.  
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21., stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21., stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.  
 • Osobni podatci nezakonito su obrađeni.  
 • Osobni podatci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade.  
 • Osobni podatci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8., stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.  

Ako je jedan od prethodno navedenih razloga primjenjiv i ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranilo poduzeće Thomastik-Infeld d. o. o., on u svakom trenutku može kontaktirati sa zaposlenikom voditelja obrade. Zaposlenik poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. bez odgode će zajamčiti da se odmah postupi u skladu sa zahtjevom za brisanje.
Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu s člankom 17., stavkom 1. izbrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili repliku tih osobnih podataka, ako obrada nije nužna. Zaposlenik poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. pobrinut će se za poduzimanje potrebnih mjera u pojedinačnim slučajevima.
e) Pravo na ograničenje obrade
Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg: 

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.  
 • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove upotrebe.  
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.  
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21., stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.  

Ako je ispunjen jedan od prethodno navedenih uvjeta i ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje Thomastik-Infeld d. o. o., on u svakom trenutku može kontaktirati sa zaposlenikom voditelja obrade. Zaposlenik poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. pobrinut će se za ograničenje obrade.
f) Pravo na prenosivost podataka
Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja voditelja obrade kojem su osobni podatci pruženi, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6., stavkom 1., točkom (a) ili člankom 9., stavkom 2., točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu s člankom 6., stavkom 1., točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, i obrada se provodi automatiziranim putem, pod uvjetom da obrada nije nužna za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.
Nadalje, prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju članka 20., stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugomu ako je to tehnički izvedivo i kad to ne utječe negativno na prava i slobode drugih.
Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u svakom trenutku kontaktirati sa zaposlenikom poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o.
g) Pravo na prigovor
Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. To se odnosi i na izradu profila koja se temelji na tim odredbama.
Thomastik-Infeld d. o. o. više ne smije obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako može dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.
Ako Thomastik-Infeld d. o. o. obrađuje osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga. To se odnosi na izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako ispitanik poduzeću Thomastik-Infeld d. o. o. uloži prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, poduzeće Thomastik-Infeld d. o. o. više neće obrađivati njegove osobne podatke u takve svrhe.
Osim toga, ispitanik ima pravo, na temelju svoje posebne situacije, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a koju provodi poduzeće Thomastik-Infeld d. o. o. u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju članka 89., stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.
Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik može kontaktirati sa zaposlenikom poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o. Osim toga, ispitanik može, u kontekstu služenja uslugama informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ, ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.
h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila
Svaki ispitanik ima pravo, koje jamči europski zakonodavac, da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu ako odluka: (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka; ili (2) nije dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
Ako je odluka: (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) temeljena na izričitoj privoli ispitanika, poduzeće Thomastik-Infeld d. o. o. provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.
Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano pojedinačno donošenje odluka, u svakom trenutku može kontaktirati sa zaposlenikom poduzeća Thomastik-Infeld d. o. o.

8. Odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na primjenu i upotrebu Facebooka
Voditelj obrade na ove je internetske stranice ugradio komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.
Društvena mreža mjesto je za druženje na internetu, internetska zajednica koja omogućuje korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može služiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili može omogućiti članovima internetske zajednice pružanje osobnih informacija ili informacija povezanih s poslovanjem. Facebook omogućuje korisnicima društvenih mreža kreirati privatne profile, učitavati fotografije i povezivati se putem zahtjeva za prijateljstvo.
Poduzeće koje upravlja Facebookom jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Prilikom svakog pregleda jedne od ovih internetskih stranica kojima upravlja voditelj obrade i na koje je ugrađena komponenta Facebook (dodatak Facebook), internetski preglednik u informacijskom sustavu ispitanika automatski se obavještava da preuzme prikaz odgovarajuće Facebookove komponente s Facebooka putem komponente Facebook. Pregled svih Facebookovih dodataka nalazi se na poveznici https://developers.facebook.com/docs/plugins /. Tijekom tog tehničkog postupka Facebook dobiva informaciju o tome koju je konkretnu podstranicu na našim internetskim stranicama ispitanik posjetio.
Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na Facebook, svaki put kad posjeti naše internetske stranice – i tijekom cijelog boravka na našim stranicama – Facebook detektira koju je konkretnu podstranicu naših internetskih stranica ispitanik posjetio. Te se informacije prikupljaju putem komponente Facebook i povezane su s Facebook računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jednu od Facebookovih tipki ugrađenih na naše stranice, npr. tipku „Sviđa mi se ” (engl. Like) ili objavi komentar, tada Facebook povezuje te informacije s osobnim Facebook korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
Facebook uvijek dobiva, putem komponente Facebook, informaciju o tome da je ispitanik posjetio naše internetske stranice kad god je ispitanik prilikom posjeta našim stranicama istovremeno prijavljen na Facebook. To se događa neovisno o tome klikne li ispitanik na komponentu Facebook. Ako ispitanik ne želi da se te informacije prenesu Facebooku, može to spriječiti odjavom sa svojeg Facebook računa prije posjeta našim internetskim stranicama.
Smjernice o zaštiti podataka koje je objavio Facebook, dostupne na poveznici https://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka koje provodi Facebook. Osim toga, u njima je objašnjeno koje postavke Facebook nudi za zaštitu privatnosti ispitanika. Usto su dostupne i različite opcije konfiguracije kojima se može onemogućiti prijenos podataka Facebooku. Ispitanik može koristiti te opcije kako bi onemogućio prijenos podataka Facebooku.

9. Odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na primjenu i upotrebu alata Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)
Voditelj obrade na ove je internetske stranice ugradio komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics je usluga mrežne analitike. Mrežna analitika proces je prikupljanja i analize podataka o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga mrežne analitike obuhvaća prikupljanje, među ostalim, podataka o internetskoj stranici s koje je posjetitelj došao (tzv. preporuka, engl. referrer), o tome koje je podstranice posjetio ili koliko često i koliko dugo posjećuje određenu podstranicu. Mrežna se analitika uglavnom koristi za optimizaciju internetskih stranica i za provedbu analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.
Poduzeće koje upravlja komponentom Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
Za mrežnu analitiku pomoću alata Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju „_gat. _anonymizeIp”. Pomoću te aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze ispitanika i anonimizira ju kad ispitanik pristupi našim internetskim stranicama iz države članice Europske unije ili druge države koja je ugovorna strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.
Svrha je komponente Google Analytics analizirati promet na našim internetskim stranicama. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, radi procjene korištenja naših internetskih stranica i izrade online izvješća s prikazom aktivnosti na našim stranicama te pružanja drugih usluga koje se odnose na korištenje naših stranica.
Google Analytics smješta kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je u prethodnom dijelu teksta. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja naših internetskih stranica. Prilikom svakog pregleda jedne od ovih internetskih stranica kojima upravlja voditelj obrade i na koje je ugrađena komponenta Google Analytics, internetski preglednik u informacijskom sustavu ispitanika automatski dostavlja podatke putem komponente Google Analytics za potrebe internetskog oglašavanja i obračunavanja provizije za Google. Tijekom tog tehničkog postupka poduzeće Google dobiva osobne informacije, kao što je IP adresa ispitanika, koje mu, među ostalim, omogućuju da razumije odakle dolaze posjetitelji i klikovi, i zatim obračunava proviziju.
Kolačić služi za pohranu osobnih informacija, kao što je vrijeme kad je ispitanik pristupio stranici, lokacija s koje je pristupio i učestalost pristupanja našim stranicama. Svakim posjetom našoj internetskoj stranici ti osobni podatci, uključujući IP adresu internetske veze koju je upotrijebio ispitanik, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti te osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka trećim stranama.
Kako je prethodno navedeno, ispitanik može u svakom trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naših internetskih stranica odgovarajućom prilagodbom internetskog preglednika kojim se koristi i tako trajno odbiti postavljanje kolačića. Takvom prilagodbom internetskog preglednika također se može spriječiti da Google Analytics postavi kolačić na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koje Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u svakom trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.
Ispitanik također može uložiti prigovor na prikupljanje podataka koje generira alat Google Analytics, što je povezano s korištenjem ovih internetskih stranica, i na obradu tih podataka koju provodi Google te to može spriječiti. U tu svrhu ispitanik mora preuzeti dodatak za preglednik s poveznice https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Dodatak za preglednik šalje poruku alatu Google Analytics putem JavaScripta da mu se podatci i informacije o posjetima internetskim stranicama ne smiju prenositi. Instalaciju dodataka za preglednik Google smatra protivljenjem. Ako se informacijski sustav ispitanika kasnije izbriše, formatira ili ponovo instalira, tada ispitanik mora ponovno instalirati dodatke za preglednik kako bi onemogućio alat Google Analytics. Ako dodatak za preglednik deinstalira ispitanik ili neka druga osoba koja je u njegovoj nadležnosti ili se on onemogući, moguće je ponovno instalirati ili aktivirati dodatke za preglednik.
Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka poduzeća Google nalaze se na poveznici https://policies.google.com/privacy?hl=hr i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Alat Google Analytics dodatno je objašnjen na poveznici https://www.google.com/analytics/.

10. Odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na primjenu i upotrebu Instagrama
Voditelj obrade na ove je internetske stranice ugradio komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može definirati kao audiovizualna platforma koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa te dijeljenje tih podataka na drugim društvenim mrežama.
Poduzeće koje upravlja uslugama koje nudi Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.
Prilikom svakog pregleda jedne od ovih internetskih stranica kojima upravlja voditelj obrade i na koje je ugrađena komponenta Instagram (tipka Insta), internetski preglednik u informacijskom sustavu ispitanika automatski se obavještava da preuzme prikaz odgovarajuće Instagramove komponente. Tijekom tog tehničkog postupka Instagram dobiva informaciju o tome koju je konkretnu podstranicu na našim internetskim stranicama ispitanik posjetio.
Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na Instagram, svaki put kad posjeti naše internetske stranice – i tijekom cijelog boravka na našim stranicama – Instagram detektira koju je konkretnu podstranicu naših internetskih stranica ispitanik posjetio. Te se informacije prikupljaju putem komponente Instagram i povezane su s Instagram računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jednu od Instagramovih tipki koje su ugrađene na naše internetske stranice, tad Instagram povezuje tu informaciju s osobnim Instagram korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
Instagram putem komponente Instagram dobiva informaciju da je ispitanik posjetio naše internetske stranice, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagram u trenutku posjeta našim stranicama. To se događa neovisno o tome klikne li osoba na tipku Instagram. Ako ispitanik ne želi da se te informacije prenesu Instagramu, može to spriječiti odjavom sa svojeg Instagram računa prije posjeta našim internetskim stranicama.
Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Instagrama nalaze se na poveznici https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. Odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na primjenu i upotrebu LinkedIna
Voditelj obrade na ove je internetske stranice ugradio komponente poduzeća LinkedIn Corporation. LinkedIn je društvena mreža na internetu koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje s novim poslovnim kontaktima. Platformom LinkedIn koristi se više od 400 milijuna registriranih korisnika u više od 200 zemalja. Stoga je LinkedIn trenutačno najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposjećenijih internetskih stranica na svijetu.
Poduzeće koja upravlja LinkedInom jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Za pitanja zaštite privatnosti izvan Sjedinjenih Američkih Država odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
Prilikom svakog pregleda jedne od ovih internetskih stranica kojima upravlja voditelj obrade i na koje je ugrađena komponenta LinkedIn (dodatak LinkedIn), internetski preglednik u informacijskom sustavu ispitanika automatski se obavještava da preuzme prikaz odgovarajuće LinkedInove komponente. Dodatne informacije o dodatku LinkedIn dostupne su na poveznici https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom tog tehničkog postupka LinkedIn dobiva informaciju o tome koju je konkretnu podstranicu na našim internetskim stranicama ispitanik posjetio.
Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na LinkedIn, svaki put kad posjeti naše internetske stranice – i tijekom cijelog boravka na našim stranicama – LinkedIn detektira koju je konkretnu podstranicu naših internetskih stranica ispitanik posjetio. Te se informacije prikupljaju putem komponente LinkedIn i povezane su s LinkedIn računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jednu od LinkedInovih tipki koje su ugrađene na naše internetske stranice, tad LinkedIn povezuje tu informaciju s osobnim LinkedIn korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
LinkedIn putem komponente LinkedIn dobiva informaciju da je ispitanik posjetio naše internetske stranice, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn u trenutku posjeta našim stranicama. To se događa neovisno o tome klikne li osoba na tipku LinkedIn. Ako ispitanik ne želi da se te informacije prenesu LinkedInu, može to spriječiti odjavom sa svojeg LinkedIn računa prije posjeta našim internetskim stranicama.
Na poveznici https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn nudi mogućnosti otkazivanja pretplate na e-poruke, SMS poruke i ciljane oglase te mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn posluje s povezanim društvima kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, i Lotame. Postavljanje tih kolačića može se odbiti na poveznici https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva politika zaštite privatnosti za LinkedIn dostupna je na poveznici https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInova politika o kolačićima dostupna je na poveznici https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

12. Odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na primjenu i upotrebu Twittera
Voditelj obrade na ove je internetske stranice ugradio komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna platforma za mikroblogiranje na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti takozvane „tweetove”, kratke poruke koje su ograničene na 280 znakova. Te kratke poruke dostupne su svima, uključujući one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se prikazuju i takozvanim pratiteljima pojedinog korisnika. Pratitelji su drugi korisnici Twittera koji prate tweetove određenog korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje obraćanje široj publici putem poruka s oznakom # (engl. hashtag), poveznica ili ponovljenih tweetova (engl. retweets).
Poduzeće koje upravlja Twitterom jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.
Prilikom svakog pregleda jedne od ovih internetskih stranica kojima upravlja voditelj obrade i na koje je ugrađena komponenta Twitter (tipka Twitter), internetski preglednik u informacijskom sustavu ispitanika automatski se obavještava da preuzme prikaz odgovarajuće Twitterove komponente. Dodatne informacije o Twitterovim tipkama dostupne su na poveznici https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom tog tehničkog postupka Twitter dobiva informaciju o tome koju je konkretnu podstranicu na našim internetskim stranicama ispitanik posjetio. Svrha ugradnje komponente Twitter jest prijenos sadržaja ovih internetskih stranica kako bi korisnici mogli uvesti ove stranice u digitalni svijet i povećati broj njezinih posjetitelja.
Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na Twitter, svaki put kad posjeti naše internetske stranice – i tijekom cijelog boravka na našim stranicama – Twitter detektira koju je konkretnu podstranicu naših internetskih stranica ispitanik posjetio. Te se informacije prikupljaju putem komponente Twitter i povezuju se s Twitter računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jednu od Twitterovih tipki ugrađenih na naše internetske stranice, tad Twitter povezuje tu informaciju s osobnim Twitter korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
Twitter putem komponente Twitter dobiva informaciju da je ispitanik posjetio naše internetske stranice, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitter u trenutku posjeta našim stranicama. To se događa neovisno o tome klikne li osoba na tipku Twitter. Ako ispitanik ne želi da se te informacije prenesu Twitteru, može to spriječiti odjavom sa svojeg Twitter računa prije posjeta našim internetskim stranicama.
Primjenjive odredbe o zaštiti podataka Twittera nalaze se na poveznici https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Odredbe o zaštiti podataka koje se odnose na primjenu i upotrebu YouTubea
Voditelj obrade na ove je internetske stranice ugradio komponente YouTubea. YouTube je internetski portal s videozapisima koji omogućuje autorima videozapisa i ostalim korisnicima objavu besplatnih videozapisa i usto pruža mogućnosti besplatnoga gledanja, ocjenjivanja i komentiranja. YouTube omogućuje objavu svih vrsta videozapisa, pa na njemu možete gledati cijele filmove, prijenose TV programa, glazbene spotove, najave i videozapise koje su kreirali korisnici.
Poduzeće koje upravlja YouTubeom jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube LLC je društvo kći poduzeća Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
Prilikom svakog pregleda jedne od ovih internetskih stranica kojima upravlja voditelj obrade i na koje je ugrađena komponenta YouTube (videozapis s YouTubea), internetski preglednik u informacijskom sustavu ispitanika automatski se obavještava da preuzme prikaz odgovarajuće komponente YouTube. Dodatne informacije o YouTubeu dostupne su na poveznici https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom tog tehničkog postupka YouTube i Google dobivaju informaciju o tome koju je konkretnu podstranicu na našim internetskim stranicama ispitanik posjetio.
Ako je ispitanik prijavljen na YouTube, svaki put kad posjeti podstranicu koja sadržava videozapis s YouTubea, YouTube prepoznaje koju je konkretnu podstranicu naših internetskih stranica posjetio. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i pridružuju ih YouTube računu ispitanika.
YouTube i Google putem komponente YouTube dobivaju informaciju da je ispitanik posjetio naše internetske stranice, ako je ispitanik prijavljen na YouTube u trenutku posjeta našim stranicama, i to se događa neovisno o tome klikne li osoba na videozapis s YouTubea. Ako ispitanik ne želi da se te informacije prenesu YouTubeu i Googleu, može to spriječiti odjavom sa svojeg YouTube računa prije posjeta našim internetskim stranicama.
Odredbe o zaštiti podataka YouTubea, dostupne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka koje provode YouTube i Google.

 

14. Izjava o zaštiti podataka za Google karte

Na našim mrežnim stranicama koristimo se uslugom Google karte tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Uz Google karte možemo bolje vizualno prikazati lokacije i tako poboljšati svoju uslugu. Korištenjem Google kartama podaci se prenose tvrtki Google te se pohranjuju na njezinim poslužiteljima. Ovdje želimo detaljnije objasniti što su Google karte, zašto se koristimo tom Googleovom uslugom, koji se podaci pohranjuju i kako to možete spriječiti.

Što su Google karte?

Google karte usluga je mrežnih karata tvrtke Google Inc. Uz Google karte možete pretraživati točne lokacije gradova, atrakcija, smještaja ili tvrtki na internetu s pomoću računala ili aplikacije. Ako su tvrtke zastupljene na platformi Google My Business, prikazuju se, osim lokacije, i drugi podaci o tvrtki. Za prikaz uputa do lokacije dijelovi karte lokacije mogu se integrirati u mrežnu stranicu s pomoću HTML koda. Google karte prikazuju Zemljinu površinu kao cestovnu kartu ili kao zračnu odnosno satelitsku sliku. Zahvaljujući slikama Street Viewa i visokokvalitetnim satelitskim snimkama, mogući su vrlo precizni prikazi.

Zašto upotrebljavamo Google karte na svojim mrežnim stranicama?

Svi naši napori na ovim stranicama usmjereni su na to da vrijeme provedeno na njima utrošite korisno. Integracijom Google karata možemo vam pružiti najvažnije informacije o raznim lokacijama. Zahvaljujući Google kartama, možete odmah vidjeti gdje je sjedište naše tvrtke. Opis puta uvijek vam pokazuje najbolji odnosno najbrži put do nas. Možete dobiti upute za rute automobilom, javnim prijevozom, pješice ili biciklom. Google karte dio su naše ponude za korisnike.

Koje podatke pohranjuju Google karte?

Kako biste mogli potpuno iskoristiti uslugu Google karata, tvrtka mora zabilježiti i pohraniti vaše podatke. To uključuje, među ostalim, unesene pojmove za pretraživanje, vašu IP adresu i koordinate zemljopisne širine i dužine. Ako se koristite funkcijom planiranja rute, pohranjuje se i unesena početna adresa. Ti se podaci pohranjuju na mrežnim stranicama Google karata. O tome vas možemo samo obavijestiti, ali ne možemo na to utjecati. Budući da smo integrirali Google karte u naše mrežne stranice, Google u vaš preglednik postavlja najmanje jedan kolačić (naziv: NID). Taj kolačić pohranjuje podatke o vašemu korisničkom ponašanju. Google se tim podacima koristi ponajprije kako bi optimizirao svoje usluge i prilagodio oglašavanje.
Sljedeći kolačić postavlja se u vaš preglednik zbog integracije Google karata:

Ime: NID

Vrijeme isteka: nakon šest mjeseci

Upotreba: Google upotrebljava NID za prilagodbu oglasa vašim pretraživanjima u tražilici Google. Google s pomoću kolačića „pamti” vaše najčešće unesene upite za pretraživanje ili vašu prethodnu interakciju s oglasima. Tako uvijek dobivate personalizirane oglase. Kolačić sadrži jedinstveni ID kojim se Google koristi za prikupljanje osobnih postavki korisnika za reklamne svrhe.

Primjer: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ311141511

Napomena: ne možemo jamčiti potpunost pohranjenih podataka. Promjene u Googleu nikad se ne mogu isključiti, posebno kad je posrijedi upotreba kolačića. Kako bi se identificirao kolačić NID, stvorena je zasebna testna stranica u kojoj su integrirane samo Google karte.

 

Koliko se dugo pohranjuju podaci i gdje?

Googleovi poslužitelji nalaze se u podatkovnim centrima širom svijeta. No većina poslužitelja nalazi se u Americi. Zbog toga se vaši podaci sve više pohranjuju u SAD-u. Ovdje možete pročitati gdje se točno nalaze Googleovi podatkovni centri: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de
Google distribuira podatke na različitim nosačima podataka. Tako se podacima može brže pristupiti i bolje su zaštićeni od bilo kakvih pokušaja manipulacije. Svaki podatkovni centar ima i posebne programe za hitne slučajeve. Na primjer, ako postoje problemi s Googleovim hardverom ili poslužitelje ošteti prirodna katastrofa, podaci će najvjerojatnije i dalje ostati zaštićeni.
Google pohranjuje neke podatke na određeno razdoblje. Za druge podatke Google nudi samo mogućnost ručnog brisanja. Tvrtka također anonimizira informacije (kao što su podaci o oglašavanju) u zapisima poslužitelja brisanjem dijela IP adrese i informacija o kolačićima nakon devet odnosno 18 mjeseci.

Kako mogu izbrisati svoje podatke odnosno spriječiti pohranjivanje podataka?

S automatskim brisanjem podataka o lokaciji i aktivnostima, uvedenim 2019. godine, podaci o lokaciji i aktivnostima na webu / u aplikacijama pohranjuju se tri ili 18 mjeseci, ovisno o vašem izboru, a zatim se brišu. I te podatke možete ručno obrisati iz svoje povijesti u bilo kojem trenutku sa svojeg računa za Google. Ako želite potpuno spriječiti praćenje svoje lokacije, morate privremeno zaustaviti „Aktivnost na webu i u aplikacijama” na svojem računu za Google. Kliknite „Podaci i personalizacija”, a zatim opciju „Postavke aktivnosti”. Tu možete uključiti ili isključiti aktivnosti.
Također možete deaktivirati ili izbrisati pojedinačne kolačiće u svojem pregledniku ili upravljati njima. Ovisno o pregledniku kojim se koristite, to funkcionira na različite načine. Sljedeće upute pokazuju kako možete upravljati kolačićima u svojem pregledniku:
Chrome: Brisanje, aktiviranje i upravljanje kolačićima u pregledniku Chrome
Safari: Upravljanje kolačićima i podacima o mrežnim stranicama s pomoću preglednika Safari
Firefox: Brisanje kolačića za uklanjanje podataka koje su mrežne stranice spremile na vaše računalo
Internet Explorer: Brisanje kolačića i upravljanje njima
Microsoft Edge: Brisanje kolačića i upravljanje njima
Ako uopće ne želite kolačiće, možete postaviti svoj preglednik tako da vas uvijek obavještava kada treba postaviti kolačić. To znači da za svaki pojedinačni kolačić možete odlučiti hoćete li ga dopustiti ili ne.
Google je aktivni sudionik pravnog okvira EU-U.S. Privacy Shield, koji regulira točan i siguran prijenos osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na stranici https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Ako želite saznati više o obradi podataka tvrtke Google, preporučujemo da pročitate internu izjavu o zaštiti podataka tvrtke na stranici https://policies.google.com/privacy?hl=de.

15. Pravna osnova za obradu
Članak 6., stavak 1., točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka pravna je osnova za postupke obrade za koje dobivamo privolu u posebnu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka, kao što je to slučaj, primjerice, kad je obrada nužna za isporuku robe ili pružanje neke druge usluge, obrada se temelji na članku 6., stavku 1., točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Isto se primjenjuje na postupke obrade koji su nužni za provedbu predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima i uslugama. Ako naše poduzeće podliježe pravnoj obvezi na temelju koje se zahtijeva obrada osobnih podataka, kao primjerice radi ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6., stavku 1., točki (c) Opće uredbe o zaštiti podataka. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi primjerice bio slučaj kad bi se posjetitelj ozlijedio u našem poduzeću i njegovo ime, dob, podatci o zdravstvenom osiguranju ili druge važne informacije prenijele bi se liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tad bi se obrada provodila na temelju članka 6., stavka 1., točke (d) Opće uredbe o zaštiti podataka. Konačno, postupak obrade može se temeljiti na članku 6., stavku 1., točki (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ta se pravna osnova primjenjuje za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednom od prethodno navedenih pravnih osnova, ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa našeg poduzeća ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi su postupci obrade dopušteni posebno zato što ih je izričito naveo europski zakonodavac. Zakonodavac je smatrao da se postojanje legitimnog interesa može pretpostaviti ako je ispitanik klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47., 2. rečenica Opće uredbe o zaštiti podataka).

16. Legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane
Kad se obrada osobnih podataka temelji na članku 6., stavku 1. točki (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš je legitiman interes obavljati naše poslovanje radi osiguranja dobrobiti naših zaposlenika i dionika.

17. Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni
Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje pohrane osobnih podataka jest zakonski rok za čuvanje. Nakon isteka tog razdoblja odgovarajući se podatci rutinski brišu ako više nisu nužni za ispunjenje ili pokretanje ugovora.

18. Pružanje osobnih podataka kao zakonska ili ugovorna obveza; zahtjev nužan za sklapanje ugovora; obveza ispitanika da pruži osobne podatke; moguće posljedice ako se takvi podatci ne pruže
Objašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizlaziti iz ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru). Ponekad je za sklapanje ugovora potrebno da nam ispitanik pruži svoje osobne podatke koje zatim moramo obraditi. Ispitanik je, primjerice, dužan pružiti nam osobne podatke kad naše poduzeće s njim potpiše ugovor. Ako ispitanik ne pruži osobne podatke, posljedica može biti nemogućnost sklapanja ugovora s ispitanikom. Prije nego što ispitanik dostavi osobne podatke, mora kontaktirati sa zaposlenikom. Zaposlenik ispitaniku objašnjava je li pružanje osobnih podataka predviđeno zakonom ili na temelju ugovora ili je nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i o posljedicama u slučaju kad se osobni podatci ne pruže.

19. Postojanje automatiziranog donošenja odluka
Kao odgovorno poduzeće, ne upotrebljavamo automatizirano donošenje odluka ili izradu profila.
Ova politika zaštite privatnosti generirana je putem usluge za generiranje politike zaštite privatnosti koju nudi DGD – vaš vanjski službenik za zaštitu podataka, u suradnji s njemačkim pravnicima iz odvjetničkog ureda WILDE BEUGER SOLMECKE iz Kölna. 

 

Sada ste zlatni član!

Ovdje možete provjeriti svoje najnovije narudžbe i promijeniti ih.

Dobro došli u svemir Thomastik-Infeld žica. Sretni smo što ste nam dopustili da budemo dio vašeg glazbenog putovanja.

Vaše prednosti na prvi pogled:

 • Austrijska kvaliteta: Sve savjete i informacije dobit ćete izravno iz priručnika za žice u Beču
 • Otvoreno 24 sata dnevno: izravni pristup svim ponudama na svim vašim uređajima
 • Vrlo osobno: Vaši podaci i postavke ostat će zaštićeni i nepromijenjeni
 • Uvijek ažurirano: primajte obavijesti o novim proizvodima i ponudama
 • Uštedite vrijeme: spremite omiljene proizvode i načine plaćanja za kasnije

Pozdrav, košarica čeka da ju pokupite ;)

Welcome back

Prijavite se na račun