Special Offer

Dominant Violin

Od 1970. godine žice za violinu Dominant pouzdan su partner naraštajima različitih violinista te pripadaju u najčešće upotrebljavane žice za violinu na svijetu. Te žice naglašavaju karakter pojedinoga glazbala, a dostupne su u mnogim veličinama.